Person och integritetspolicy

  • DU ÄR HÄR:
  • Home
  • Person och integritetspolicy

Här nedan kan du läsa om hur vi på Zapphire Tours AB med org nr. 559227-4442 behandlar dina personuppgifter samt hur vi värnar om din integritet.

Personuppgiftsansvarig.
Zapphire Tours AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan nå oss på office@zapphiretours.com eller 070 – 46 29 145.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det är till exempel namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Det är också bokningsnummer och elektroniska identiteter som till exempel IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Insamling av personuppgifter och delning.
Vi samlar in personuppgifter via direkt insamling från dig. Dessa uppgifter har du lämnat när du tex. bokar en resa, svarar på en kundundersökning, använder formuläret på vår hemsida, skickar epost eller ringer till oss.

Vi kan även samla in uppgifter lämnade av en tredje part om du till exempel ingår i ett resesällskap och huvudbokaren lämnar in uppgifterna för din räkning. Vi förutsätter att personen som lämnar in uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att de lämnas till oss. Vi behandlar och sparar personuppgifterna så lång tid som behövs för ändamålet. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi behöver dock dela informationen med våra leverantörer både innanför och utanför EU för de ändamål som berör din bokning. Vid

Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera och leverera information kring din resa. I detta ingår administrering av flyg och hotellbokningar samt arrangemang på resmålen. Utställandet av fakturor, bokningsbekräftelse och färdhandlingar. Administrering av betalning för din resa. Personuppgifterna kan också användas i bokföring, vid betalningar och för att skicka betalningspåminnelser.

Hur länge sparas personuppgifter?
Vi behandlar och sparar personuppgifterna så lång tid som behövs för ändamålet. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, till exempel för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Zapphire tours AB vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter genom inbyggda dataskydd och dataskydd som standard.

Din rätt till att få information.
Enligt personuppgiftlagen har du:

  • 1 gång per kalenderår rätt att kostnadsfritt få information om dina behandlade personuppgifter hos oss. Detta görs om du särskild begärt detta.
  • Rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av personuppgifter som behandlas i strid mot personuppgiftslagen.

Ditt samtycke.
Genom att använda vår hemsida godkänner du våra villkor och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Zapphire Tours hemsida använder sig inte av spårningscookies som lagars på din dator.

Datasäkerhet.
Vi skyddar så långt som det är möjligt vår webbplats och andra system, genom tekniska och organisatoriska åtgärder, mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av personuppgifter av obehöriga. Zapphire Tours AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att användning av Internet inte är helt säkert och av denna anledning kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten av några personuppgifter som överförs från eller till dig via Internet.

Copyright.
Allt innehåll, inkl. bilder och videofiler som finns på vår hemsida skyddas av upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning. Det är inte, utan skriftligt medgivande från oss, tillåtet att kopiera eller vidare sprida detta innehåll. Du som besökare till vår hemsida är ansvarig för att efterfölja detta.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar på vår webbplats samt i våra produkter.